Register över förskrivare av hjälpmedel
Verksamhet/enhet……….……………..…...………………………………..
Ansvarig chef………..……………..………………………………..
Namn på
förskrivare
Yrkesgrupp
Självständig
förskrivare from
(Datum)
Är förskrivare inom följande produktområden
(en rad per produktområde)
Utbildning
Specialanpassning
(Ja/Nej)
webSesam/
Sesam LMN
(Ange användar-ID)
Behörighet till beställningssystem är avslutad (Ja/Nej)