I det regionala projektet testas två olika typer av monitorering. Nedan finns totalt antal inkluderade patienter.
211003 Totalt
Antal patienter
Närhälsan 76
Skaraborgs sjukhus 77
SU, Östra sjukhuset 57
Södra Älvsborgs sjukhus 34
Sjukhusen i Väster, Angered 16
Totalt 260